Internet Society Nepal
Anamnagar, Kathmandu
Phone no. +977-14245841
Email: [email protected]

Mobile #

Bikram Shrestha : 9851000044 [President],
Romkant Pandey: 9851176514 [General Secretary] Suraj Adhikari: 9851000301 [Treasurer]